Ron Groenen is geheel onafhankelijk en verbonden aan Groenen Taxaties en:
--beëdigd tot makelaar en  taxateur van onroerende goederen op 3 nov 1993 ter openbare zitting van
  de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, en gecertificeerd  als;
--Recognised European Valuer, titulatuur REV, certificaat REVNL/VastgoedPRO/2020/2     www.tegova.org/en/p48f7266103340
--Register-taxateur, titulatuur RT, certificaat RT603162232      www.nrvt.nl
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) met aantekening Grootzakelijk Vastgoed
     Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
     Kamer Wonen
     Kamer WOZ (Wet waardering onroerende zaken)
--Herbouwwaarde-taxateur brandverzekeringstaxaties   Stichting VRT certificaat 14-401-B      www.taxateurs-vrt.nl/
--Register-makelaar, titulatuur RM     www.vastgoedcert.nl
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, certificaatnummer BV02.121.3017
     Kamer Wonen, certificaatnummer W1701.1735
 
Aangesloten bij:
-- VastgoedPRO onder lidnummer 15588     www.vastgoedPro.nl
-- TMI    www.taxatiemanagementinstituut.nl
-- NWWI     www.nwwi.nl
-- Brandverzekeringstaxaties Stichting VRT certificaat 14-401-B    www.taxateurs-vrt.nl/